TEMPORARY PERMIT for PERMANENT STAY

TEMPORARY PERMIT for PERMANENT STAY
מבט אל תוך ספר הצילום הדוקומנטרי שלי “רישיון זמני לישיבת ביקור״
A look into my documentary photography book. “TEMPORARY PERMIT for PERMANENT STAY.”
Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-4 Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-5 Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-7 Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-8 Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-9 Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-19 Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-20 Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-21 Isaac_Shaoul_Artist_Book_April_2021-23
הנה הוא “רישיון זמני לישיבת ביקור” יוצא לדרכו. זהו ספר הצילום שלי (ספר אומן) הכולל סיכום ביניים של מסע, שהחל לפני שמונה שנים, אל תוך חיי קהילת מבקשי המקלט בתל אביב.
מסע נוסף ומרתק היה בחירתם ועריכתם של הדימויים והטקסטים לספר. עבודה שהחלה בתחילת מגיפת הקורנה ומסתיימת אם תחילת סיומה (בתקווה).
תודות ענקיות ל:
גסטון צבי איצקוביץ – ששימש כמנטור, יועץ אומנותי ועורך.
שקד מזרחי ורוני שלו הנהדרות על העיצוב, העריכה והסבלנות.
אלדד רפאלי הצלם הנפלא אשר בהשראתו החל הפרויקט ואשר תרם טקסט לספר .
פרופי גליה צבר – על המאמר המצוין שמכניס את הנושא לקונטקסט.
ליאור בירגר – שראיינה אותי לספר וערכה את הראיון.
דריה קוסלובסקי המקצועית והזריזה שעל ההגהות והתירגום לאנגלית.
מיקי ברנדט על הנגיעות האחרונת והשבחת הקבצים להדפסה.
ע.ר. על ההדפסה המקצועית ופתרון הבעיות שצצו בדרך.
הספרים יוצאים לאור אט אט. למעונינים אנא פנו אלי פרטי. עלות רכישת ספר תתרם לקהילה.

There are no comments